;
imagen-noticia
Acción sindical

Aplicació de la jubilació anticipada

La jubilació anticipada ja està aquí. Des de SAPOL ens congratulem que hagi arribat aquest moment. Després d’una lluita d’anys, hem aconseguit que les Administracions reconeguin l’especial penositat que comporta el nostre treball. Amb aquest reconeixement els components de la Guardia Urbana de Barcelona podran posar fi a la seva vida laboral, en la majoria dels casos, entre 5 i 6 anys abans de l’edat que en aquell moment estigui en vigor amb caràcter general.

Haurem de tenir en compte unes condicions generals que afectaran a la totalitat del col·lectiu, i que a partir d’ara regularan la jubilació dels agents de les Policies Locals.

• Per poder acollir-se a la jubilació anticipada, es necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys com Policia Local.

• Respecte a l’edat de jubilació ordinària, i per calcular en quant es reduirà la vida laboral dels agents, s’aplicarà un coeficient reductor del 0,20 per any complert efectivament treballat. Tenint en compte també la regulació que es fa sobre la jubilació en el Real Decret Legislatiu 8/2015, Llei General de la Seguretat Social.

Per calcular la nostra edat de jubilació s’ha de tenir en compta les dues tables següents:
• El període de temps en que resulti reduïda l’edat de jubilació de l’agent de la Policia Local, es computarà com cotitzat només a efectes de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per calcular l’import de la pensió de jubilació.

• El tipus de cotització addicional que s’aplicarà al col·lectiu de policies locals durant el període computable per al reconeixement del coeficient reductor és del 10,6%. La cotització addicional estarà a càrrec de l’Ajuntament i del treballador en la mateixa proporció que el tipus vigent de cotització per contingències comuns del Regim General. Això serà el 8,84% a càrrec de l’Ajuntament i un 1,76% a càrrec del treballador.

Restem a la vostra disposició per fer els aclariments que us siguin necessaris.

Des de SAPOL treballant per la Guardia Urbana, tots junts serem més forts.

DIRECCIÓN SAPOL
  • Tags

Comparte esta página