;
imagen-noticia
Acción sindical

Colau i les seves pilotes fora

L’Alcaldessa és una veritable professional en llençar pilotes fora. El seu pas pel Govern Municipal serà recordat per la seva pèssima gestió, per aquest motiu, intenta rendibilitzar com a propi el treball d’anteriors governs municipals com la reforma i inauguració del nou Mercat de Sant Antoni i quan és preguntada pels problemes d’inseguretat i incivisme de la ciutat, lluny de reconèixer la seva responsabilitat, qüestiona l’actuació d’altres administracions i no és capaç d’admetre cap error en la seva gestió.

En una entrevista que va donar fa pocs dies a RAC1, en ser preguntada pel problema d’inseguretat que s’ha disparat al Barri de la Barceloneta, no té altra resposta que carregar contra la Generalitat, el seu President i el Conseller de Seguretat per la manca de Mossos d’Esquadra, segons el seu parer, per no donar-los les hores extraordinàries i per no fer una correcta distribució dels seus efectius en el territori. Manifestant que la competència en seguretat ciutadana és dels Mossos d’Esquadra, obviant que la Guàrdia Urbana és competent dins el seu territori, tal i com estableixen la llei orgànica 2/1986 de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, la llei 16/1991 de Policies Locals de Catalunya i la mateixa Carta Municipal en matèries de seguretat ciutadana, ordre públic i acompliment de la normativa municipal dins el seu territori.

En cap moment, la nostra alcaldessa i responsable de la seguretat de la ciutat es digna a reconèixer cap errada a la seva gestió respecte l’increment d'actes de delinqüència i incivisme a la ciutat des que va agafar el bastó d’alcaldessa. No parla de la manca d’agents de la Guàrdia Urbana, de la possibilitat que ha tingut de fer promocions d’accés més grans i que no ha aprofitat, o de la reducció que el seu govern ha fet dels serveis extraordinaris a la Guàrdia Urbana, fets assimilables al que ella li retreu a la Generalitat i els seus governants.

Des de SAPOL, hem insistit en moltes ocasions en la necessitat que té la ciutat de Barcelona d’incrementar en seu número d’agents de la Guàrdia Urbana de manera substancial, i el consistori a fet oïdes sordes.

A la mateixa entrevista, quan es cita el problema dels narco-pisos del Barri del Raval, fa recaure les culpes en el Ministeri del Interior i en l’especulació dels Bancs. Un barri que durant molts anys ha tingut una evolució de convivència positiva, on els índexs delinqüencials s’havien abaixat ostensiblement i que amb dos anys de les seves polítiques de permissivitat i tolerància amb la il·legalitat ha trencat la convivència al barri aconseguint que tant la delinqüència com l’incivisme guanyin terreny. Amb la seva actitud de mirar a un altre lloc durant tant de temps i destinar els diners a programes poc productius però ben lucratius per algunes persones del seu entorn, les seves actuacions a aquest respecte són improvisades i arriben fora de temps, el cert és que per molts ja és massa tard.

Les polítiques de seguretat d'aquest Ajuntament brillen per la seva absència, el seu programa manca de qualsevol protocol o mesura efectiva per pal·liar els greus problemes que estan assetjant la ciutat i actuen de manera improvisada, tot plegat ha fet que els delictes a Barcelona hagin pujat un 15%. I el que fa l'alcaldessa és llençar cortines de fum, com la policia de Barri que no aporta solucions als problemes que té en l’actualitat la Ciutat. Perquè sigui efectiu aquest projecte és indispensable el creixement de la plantilla total de la Guàrdia Urbana, ja que pel seu correcte funcionament són necessaris uns 500 agents més -fet que li varen comunicar abans de posar-lo en marxa i que l’últim intent d’aplicar la proximitat va fracassar pel mateix motiu, la manca de personal- i que minvant la plantilla operativa de seguretat ciutadana per cobrir la policia de Barri, agreuja el problema per la baixa capacitat de resposta.
 
Quan li demanen que manifesti la seva opinió sobre el problema creat amb els manters, torna a fer el mateix, diu que la culpa d’aquest problema és de l’Estat i del Govern de la Generalitat, de les polítiques que ha dut a terme, i no parla de les seves polítiques que han produït “un efecte trucada” ja que ha deixat que el problema s’enquisti en la nostra ciutat, coartant les possibles actuacions de la Guàrdia Urbana, a la que no se l’ha deixat actuar com estableix la mateixa norma municipal -l’ordenança de civisme que és la que regula aquesta activitat desenvolupada dins l’espai públic del terme municipal- i a la que com en molts altres tipus d’actuacions en lloc de donar suport, s’ha posat en entredit les seves actuacions i quan era necessari no s’ha fet des del govern municipal les mesures adients en defensa dels seus agents. En lloc d'assumir les seves responsabilitats de govern i aplicar les actuacions restrictives per part de la seva policia, competent dins el seu territori, tal i com estableixen la lleis i normatives anteriorment citades, dotant a la que tindria que ser la seva policia amb el seu suport, més mitjans, material i formació, amb les seves polítiques ha afavorit l'assentament de persones que exerceixen activitats il·lícites i que tant perjudiquen la imatge i la convivència a la nostra ciutat.

Un problema, el dels manters, del que menteix quan manifesta “és un problema recurrent cada estiu i que les xifres de venedors són les mateixes que anys enrerequan la realitat és que amb governs anteriors existia però que era gairebé testimonial i que amb les polítiques de la Sra. Colau ha passat a ser un dels grans problemes de civisme de la ciutat, afectant directament a un dels sector econòmics que més diners aporta a la ciutat de Barcelona com és el turisme, per la degradació que està patint la seva imatge. No generant només problemes d'incivisme, sinó també de violència. Violència, que la nostra Alcaldessa manifesta que és reprovable però que quan es exercida contra agents de la Guardia Urbana no posa els mitjans necessaris per emprendre la defensa d’aquests agents i actuar com acusació en contra dels causants.

El pas d’aquesta Alcaldessa pel govern municipal, deixarà una ciutat en una situació molt pitjor de la que ella es va trobar. Una ciutat més incívica, una ciutat més insegura i una ciutat més bruta. No ha sabut solucionar ni tan sols el problema en que ella està especialitzada, l’habitatge i els locals comercials, ja que el grau d’especulació també ha crescut durant el seu mandat i que cada dia afecta a més persones i de manera més greu.

Aquesta alcaldessa deixarà una Guardia Urbana més desmotivada, amb una desconfiança total en el consistori i amb uns dubtes molt grans en els seus protocols d’actuacions, ja que aquest Ajuntament no vetlla pels seus agents, no els hi proporciona seguretat jurídica a les seves actuacions, ni dona resposta a les seves necessitats a la via pública.

DIRECCIÓ SAPOL

Barcelona, 4 de setembre de 2018


  • Tags

Comparte esta página