imagen-noticia
Salud laboral

SAPOL informa: Escrit del Departament de Relacions Laborals de la Gerència de Seguretat i Prevenció

El divendres dia 3 d’abril a les 21.30 hores el Departament de Relacions Laborals de la Gerència de Seguretat i Prevenció va enviar un escrit per correu als delegats de prevenció i representants sindicals, referent a la petició de reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salud de la Guàrdia Urbana feta per part d’un dels sindicats representants.

Aquest escrit arriba 20 dies tard, però com diu el refrany “més val tard que mai”. De l’escrit hi ha dues coses que queden clares. Primera, que CAP PRESIDENT O DELEGAT DE PREVENCIÓ de cap Comitè de Seguretat dels que hi ha a l’ajuntament de Barcelona te la potestat per convocar cap reunió del mencionat Comitè i segona, deixa ben clar qui te la potestat i no ho convoca i també perquè no ho fa.

Es podrà estar d’acord o no amb las explicacions donades. Recomanem que de no estar- hi d’acord, s’adrecin a la via judicial i no a la inspecció de treball en contra de la administració, però està ben clar que les acusacions vessades sobre el president del Comitè son totalment falses. ¿Pot ser per ignorància i no saber com funciona l’ordenament administratiu?, però el que és evident, que estan fetes amb voluntat de voler fer mal.

No entenem com aquest escrit i la seva informació no ha estat enviada i transmesa a la plantilla de la Gerència de Seguretat per dissipar dubtes i deixar clares les coses.

Tampoc entenem com aquesta petició de reunió no s’ha fet a cap altre Comitè de Seguretat i Salud de l’Ajuntament degut a que estan en las mateixes condicions que nosaltres.

Tampoc entenem com els que demanden aquesta reunió del Comitè no han sol·licitat reunió urgent de la Mesa General per negociar el 7x14 o el 7x21 i un augment del 20% del sou mentre duri aquesta crisi com han fet altres empreses. Si no hi ha res a amagar, ni cap favor a deure, instem a aquest sindicat a que acudeixi als tribunals en defensa dels drets dels treballadors municipals.

Per coneixement de tota la plantilla us traslladem sencer l’escrit enviat per l’administració.

Assumpte : COMUNICACIÓ SOBRE LA PETICIÓ DE CELEBRACIÓ DE REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DE LA GUÀRDIA URBANA

A la vista de la petició de reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut de la Guàrdia Urbana (GUB) que ha estat feta pública per un dels sindicats representat a l’esmentat comitè, es considera convenient emetre aquesta comunicació en relació a la referida sol·licitud :
 
L’Administració considera que no ha de convocar una reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut GUB, en primer terme per les restriccions recomanades en quant a fer reunions que fixa el Decret d’Alcaldia de 14 de març , d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del COVID-10. (errada a l’escrit original emès, quan es refereix al COVID-19)

En segon terme, el sistema de treball actual respecte a la prevenció de riscos laborals afectada pel COVID-19 es basa en la continua comunicació i intercanvi de informació amb els Delegats de Prevenció i la representació sindical a GUB. Aquesta forma de comunicació i d’intercanviar informació més continua, eficient i operativa, és el que requereix la situació d’emergència provocada pel COVID-19.

Des de la Gerència de Seguretat i Prevenció, la Prefectura de la GUB, la Gerència de Persones i desenvolupament organitzatiu i el Departament de Prevenció de riscos laborals, es treballa de manera continua per a definir els procediments organitzatius en matèria preventiva que la Guàrdia Urbana ha hagut d’anar implementant ; adoptar les mesures de protecció corresponents d’acord amb les indicacions del servei de prevenció de riscos laborals i de la inspectora mèdica de l’àmbit GUB ; i aplicar les normes i recomanacions emeses per les autoritats sanitàries.

Aquesta activitat continua, no ha afectat a la capacitat de participació dels delegats de prevenció,  ja  que  aquesta  funció  ha  estat  també  exercida  amb  un  alt  grau     de responsabilitat i compromís per part dels delegats de prevenció de la GUB i també, amb un alt nivell d’exigència mútua que es concreta en les múltiples comunicacions adreçades als Delegats de Prevenció referides a mesures preventives , adaptacions organitzatives, informes i situacions exclusivament vinculades al COVID-19.

En cap cas, en les actuals circumstàncies, la no realització de reunions ordinàries o extraordinàries del Comitè de Seguretat i Salut, implica ni una manca d’implantació i seguiment de mesures preventives ni de la capacitat de participació que atorga la normativa als delegats de prevenció.

Agraïm novament la implicació dels Delegats de Prevenció i dels representants sindicals i la seva col·laboració en les successives accions organitzatives que s’han d’anar adoptant davant d’aquesta situació sense precedents i en l’aplicació de les mesures de protecció de la salut per preservar al màxim possible la salut dels agents de la Guàrdia Urbana que estan prestant servei.

Ben cordialment,


DIRECCIÓ SAPOL

Ver documento

  • Tags

Comparte esta página