imagen-noticia
Acción sindical

Aplicació de la jubilació anticipada

La jubilació anticipada ja està aquí. Des de SAPOL ens congratulem que hagi arribat aquest moment.

Després d’una lluita d’anys, hem aconseguit que les Administracions reconeguin l’especial penositat que comporta el nostre treball. Amb aquest reconeixement els components de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran posar fi a la seva vida laboral, en la majoria dels casos, entre 5 i 6 anys abans de l’edat que en aquell moment estigui en vigor amb caràcter general.

Haurem de tenir en compte unes condicions generals que afectaran a la totalitat del col·lectiu, i que a partir d’ara regularan la jubilació dels agents de les Policies Locals.


•    Per poder acollir-se a la jubilació anticipada, es necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys com Policia Local.
•    Respecte a l’edat de jubilació ordinària, i per calcular en quant es reduirà la vida laboral dels agents, s’aplicarà un coeficient reductor del 0,20 per any complert efectivament treballat com Policia Local, tenint en compte també, la regulació que es fa sobre la jubilació en el Real Decret Legislatiu 8/2015, Llei General de la Seguretat Social.
•    Per calcular la nostra edat de jubilació s’ha de tenir en compte les dues taules següents.


Ver documento


Comparte esta página