imagen-noticia
Acción sindical

Escrit dirigit a la Gerent de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona

Assumpte: Pla de restabliment de serveis de la Gerència de Seguretat i Prevenció

El Govern ha prorrogat l’estat d’alarma declarat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat de garantir la contenció de la propagació del COVID-19. Aquesta pròrroga té vigència fins al dia 24 de maig.

Com a conseqüència l’ajuntament ha dictat el Decret d’Alcaldia, sobre mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, donant potestat a cada gerència per adoptar un pla de restabliment de serveis, que reculli els principis i criteris fonamentals que s’han de tenir en compte en l’elaboració dels plans específics de restabliment dels serveis i que han de permetre reprendre de manera progressiva la tornada a la normalitat en el funcionament dels serveis públics, garantint tant la salut de les persones treballadores com de les usuàries d’aquests serveis.

Aquesta setmana s’està informant a la part social per part de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals, Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de tots i cadascun dels plans de restabliment de serveis de totes les gerències, organismes e instituts de l’ajuntament.

A la Gerència de Seguretat i Prevenció es troben dos importants col·lectius de SERVEIS ESSENCIALS, PERMANENTS I PRESENCIALS de l’ajuntament de Barcelona, els quals presten un servei fonamental en aquesta situació d’estat d’alarma, com són la Guàrdia Urbana i el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis. Un cop llegit, estudiat i analitzat amb profunditat el pla de restabliment que ha presentat la Gerència a la que vostè representa, hem de manifestar el nostre malestar i disconformitat per algunes de les mesures que es volen implantar.

La Guàrdia Urbana de Barcelona, com a servei essencial presencial es regula, com ja sap, pels seus propis plans de contingència, concretats en els diferents procediments operatius i ordres de serveis que s’han dictat durant aquest temps, tots amb bona voluntat i molt esforç, però s’ha de reconèixer que alguns d’ells s’han implementat tard i d’altres no han complert els objectius fitxats. Als dos casos vàrem fer recomanacions, aportar idees, algunes de elles es van tenir en compte tard i d’altres no es van tenir en compte, i això que vam avisar “QUE RECTIFICAR ES DE SABIOS”.

Per garantir els serveis una de les mesures que es van adoptar tard, va ser implantar el torn de 7x7 a la Guàrdia Urbana de Barcelona per minimitzar l’efecte dels possibles contagis per COVID-19, havent previst la seva implementació fins al 7 de juny.

Ens sentim orgullosos de pertànyer a la Guàrdia Urbana, de portar el seu uniforme i d’aportar el nostre cabàs de feina per superar aquesta crisi i ajudar a la ciutadania. Mentre la majoria de treballadors municipals desenvolupen la seva feina des de casa mitjançant el teletreball, nosaltres pel fet de ser un servei essencial estem a primera fila, estem exposats a un alt risc de contagi sense tenir-lo reconegut (som el col·lectiu que ha tingut i te més positius i confinats que tot l’ajuntament junt) però servei essencial també és sinònim de discriminació, oblit i pel que sembla, càstig.

Ens sembla mol bé, de fet es obligació de l’administració, que s’adoptin totes les mesures necessàries per protegir i garantir la seguretat dels treballadors, però, nosaltres també som treballadors de l’ajuntament.

Pel restabliment dels serveis de la Guàrdia Urbana és necessari:

a. Instal·lació de mampares de metacrilat amb l’amplada de tot l’espai exposat o superfície de les taules, per protegir els agents a les unitats de la Guàrdia Urbana.

b. Lliurament d’equips de protecció individual adients i suficients (mascaretes, guants, ulleres, gel hidroalcohòlic, granotes de protecció) per tot el personal a cada servei.

c. Instal·lació de càmeres tèrmiques a les entrades, així com la dotació de termòmetres manuals, a totes les instal·lacions de la Guàrdia Urbana.

d. Si amb el restabliment progressiu a la feina, els treballadors no essencials estableixen tres equips per servei, amb prestació presencial alterna en períodes de tres setmanes, primera setmana presencial i les dues següents amb la modalitat de treball a distància (teletreball) sense fitxar, fins arribar al final de la crisi i al restabliment total a la normalitat, nosaltres hem de mantindre sense variació el torn 7x7 fins catorze dies desprès de la arribada a la normalitat de la mateixa manera que faran els SPEIS.

e. Prioritza-hi en la realització de proves PCR als agents que es troben en situació de confinament simptomàtic o asimptomàtic i als companys positius be per prova contrastada o clínicament i que no se’ls incorpori a la feina fins tindre un resultat negatiu a la prova, cosa que no esta passant a la actualitat, posant en evident risc de contagi, als incorporats, companys i família.

f. S’han d’efectuar proves PCR i serològiques IgG a tots els membres que formin part dels serveis essencials, al nostre cas a la Guàrdia Urbana.

g. S’evitaran mentre no es torni a la normalitat total, jornades de treball desproporcionades o sobrecarregades.

h. Aquelles persones que formin part d’alguns dels grups vulnerables, embarassades, etc, no s’incorporaran a la feina fins el desconfinament total i no hi hagi una valoració positiva del Servei de Vigilància de la Salut.

i. Fins a la normalització total no s’incorporaran a treballar els majors de 60 anys a no ser de manera voluntària.

j. S’adoptaran mesures especials com prioritzar el treball a distància, treballar un terç de la jornada, facilitar mesures de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornades i horaris, per als companys que tinguin infants o persones a càrrec i es vegin afectats pel tancament dels centres educatius o centres d’atenció per persones a càrrec, mentre no es torni a la normalitat total.

k. S’informarà a tota la plantilla de la Guàrdia Urbana del servei PAIGUM per suport psicològic, fent recomanacions especials sobre la salut psicològica als companys en situació de confinament.

l. S’ha de reforçar el servei de desinfecció i neteja d’espais, per garantir la seguretat de les persones treballadores.

Preguem, pel bon funcionament del servei, es tinguin en compte les nostres aportacions.


Ver documento

  • Tags

Comparte esta página