imagen-noticia
Acción sindical

Un altre cop fem la petició de reconeixement públic i gratificació als serveis essencials durant la pandèmia.

Les mesures temporals de caràcter extraordinàries que ja s’han adoptat per tots els nivells de govern deuen ara intensificar-se sense demora a la vista de l’evolució de l’epidèmia per prevenir i contenir els contagis i mitigar l’impacte sanitari, social i econòmic.

Per fer front a aquesta situació, greu i excepcional, en data 25 d’octubre es va publicar el Reial Decret 926/20 pel que es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per SARS-CoV-2 i la publicació a la vegada de la Resolució SLT/2620/2020 per la que s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En el punt 1 de la Resolució s’indica el següent: Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, i es recomana a la població limiti els desplaçaments fora del seu domicili així com la circulació per les vies d’ús públic.

En diferents ocasions i reunions, hem sol·licitat a l’administració un reconeixement públic i una gratificació per a tots els serveis essencials de l’Ajuntament de Barcelona que han estat en primera fila lluitant i exposats al coronavirus i per tant amb greu risc de contagi tant per ells com pels seus familiars, donant un servei vital a la ciutadania.

Observem segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona que l’evolució diària de persones positives de COVID, confinades i l’excés de mortalitat s’han disparat de manera alarmant per allò que malauradament els col·lectius i serveis essencials tornaran a tindre un paper importantíssim en aquest estat d’alarma garantint el servei al ciutadà, el control, la vigilància de les conductes incíviques, la col·laboració amb els serveis sanitaris i l’atenció a les persones vulnerables i sense recursos per anomenar alguns dels serveis que es realitzen.

En relació amb la pandèmia, l’estat d’alarma, etc. hem vist a l'alcaldessa en innombrables ocasions criticant a altres administracions donant lliçons del que s’ha de fer, però trobem a faltar que no les apliqui a l'Ajuntament que dirigeix, la Gerent Municipal a la Gaseta Municipal de 20 d’octubre, va destacar la garantia de continuïtat en la prestació dels serveis públics en aquest temps, quan la ciutadania, i en especial la més colpejada per aquesta crisi, requereix més que mai del funcionament i resposta dels serveis que presta l’Ajuntament, el primer tinent d’Alcaldia sempre s’ha caracteritzat per ser una persona defensora dels drets de la plantilla municipal, per allè que els hi preguen als tres resolguin la petició i donant les ordes oportunes per fer efectiva aquesta gratificació.

Per tots els motius anomenats sol·licitem rebre una gratificació econòmica de 1500€ per persona per retribuir el factor perillositat en la feina realitzada amb atenció a la ciutadania, pels serveis essencials durant l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària del coronavirus.

Li recordem que el gran actiu i motor d’aquest Ajuntament, són els seus excel·lents i professionals treballadors.


Manel Garcia
Secretari GeneralVer documento

Comparte esta página