imagen-noticia
Acción sindical

Informació sobre la negociació del conveni

CCOO, UGT i SAPOL, com a sindicats representants a la Mesa General de Negociació, agraïm la seva presència als i les assistents a l’assemblea general, del passat divendres 23 de febrer.

A l’assemblea va quedar molt clar, que es valora molt positivament la unió en l’acció sindical dels tres sindicats, que tenim representació a la Mesa General. Els i les assistents ens van animar a seguir treballant com fins ara, units pel bé i l’interès comú, manifestant nítidament a altres sindicats que no tenen representació a la Mesa General que no interfereixin negativament en la negociació i que deixin a banda els seus interessos particulars perquè el que importa és treballar per a tots i totes, per tenir un bon conveni, UN CONVENI DIGNE!

Per si no vau poder venir, us expliquem alguna de les millores, que tenim a sobre de la taula:

– Jornada de 35 h setmanals, amb reducció de salari, voluntària, universal i sense tardes (abans impossible).

– Jornada ordinària de 37,5 h amb flexibilitat de 7,30 h a 20 h i una sola tarda obligatòria (abans menys flexibilitat i dues tardes.

– Reducció horària d’estiu ampliada de l’1 de juny al 30 de setembre i del 24 de desembre al 7 de gener, amb la mateixa flexibilitat horària que la jornada ordinària. 4 dies de compensació si no la pots fer. (abans del 24 de juny al 24 de setembre, menys flexibilitat i 3 de compensació).

– Flexibilitat de 30 minuts per la jornada de conciliació familiar (abans cap).
Còmput d’hores mensual (abans setmanal), amb 2 mesos per justificar o compensar faltes horàries.

– 30 hores de conveni (abans 20), que es podran agafar en fraccions de 30 min. 80 hores de conveni (abans 60) de règim especial, per tenir fills/es fins 14 anys (abans 12) o cònjuge/pare/mare amb dependència funcional i sense conviure-hi.

– Poder agafar el permís per hospitalització o malaltia greu, fraccionat, inici la nit abans pels torns de nit (abans seguit i inici el dia del fet causant).

– Compactació del permís per tenir cura d’un familiar de primer grau (abans reducció 50% jornada 1 mes).

– Poder reduir la jornada en un terç o la meitat, amb reducció salarial, per tenir cura d’un familiar fins a segon grau amb dependència funcional (abans impossible).

– 6 setmanes de permís de paternitat, 2 per sobre del que marca la llei (abans 4).

– Augment dels ajuts per discapacitats amb dependència econòmica.

– Cobrar el 100% per qualsevol incapacitat temporal des del primer dia.

Com podeu veure hem avançat, així i tot tenim molta feina encara, alguns dels punts entre d’altres que seguim lluitant són:

  • Dies addicionals de vacances per antiguitat, després de dures negociacions havíem aconseguit que l’Ajuntament millori el que tenen a l’Administració General de l’Estat, ara pot quedar tot parat, perquè un sindicat que no té representació i si interessos particulars ha iniciat un procés jurídic que entorpeix les negociacions, els sindicats de la Mesa General continuem lluitant enfront de l’Administració que es qui ens aplica les retallades!
  • Les 35 h setmanals sense reducció salarial, per la conciliació real de la vida familiar i laboral!
  • Bestretes, ho han ampliat, però han de servir per ajudar a la plantilla realment!
  • Bonificació pel perdut amb la reducció per conciliació familiar, hem aconseguit que bonifiquin part del perdut però no el suficient!

AGRAÏM A TOTA LA PLANTILLA EL SEU SUPORT
SI HEM DE SORTIR AL CARRER,
US ESPEREM A TOTS I TOTES A LES PLACES!
NOMÉS ACCEPTAREM UN CONVENI DIGNE!

  • Tags

Comparte esta página