imagen-noticia
Acción sindical

Procediment operatiu 00/2019, Dissolució unitat USP

Després d’anys de negociació defenent els drets dels companys i companyes adscrits a la Unitat de Suport Policial (USP), la Sra. Colau amb l'oposició dels sindicats amb representació a les meses de negociació, dels partits de l’oposició, de la opinió publica i la premsa, sembla que tirarà pel dret i en la propera Comissió de Presidència comunicarà la imminent dissolució de l'actual unitat USP i la creació de la nova unitat UREP. Es traurà de la màniga un decret d’alcaldia per fer realitat la dissolució i la creació de la nova unitat, i tot, per fer el pagament de les promeses que va fer el seu dia, per poder seure a la poltrona de l’ajuntament de la Ciutat, sense tenir coneixement del que fa ni del seu abast, recordeu que va prometre retirar-nos les Tasser quan mai les hem tingut.

SAPOL, com ja sabeu i hem demostrat al llarg de quasi quatre anys, ha defensat en totes les meses de negociació la continuïtat, la potenciació, el dimensionament i les condicions laborals dels companys i companyes que presten servei a aquesta unitat, fent veure a l’administració la professionalitat, implicació, eficàcia i el seu compromís amb la Ciutat, i per tant ens hem posicionat en contra de la creació de una nova unitat.

Des de SAPOL, reconeixem l’evolució positiva que ha tingut els diferents esborranys que ens han anat presentant en aquest temps de negociació. Hem passat d’una proposta a la que ningú podria conciliar la seva vida familiar i on quedava hipotecada la vida dels agents, a una proposta final, on amb caràcter a extingir, es respecten les condicions de la majoria dels agents que en l’actualitat formen part d’aquesta unitat.

Malgrat aquesta evolució, SAPOL no podia donar l’aprovació a la creació d’aquesta unitat perquè encara que són condicions amb voluntarietat, no estan dins del que marca l’acord de condicions laborals en vigència, com un nou horari que no existeix a l’acord, i a més, es crearia entre els agents que en l’actualitat pertanyen a la USP i els de nou accés unes diferències que per nosaltres són inacceptables, com seria una disponibilitat i uns canvis d’horaris segons necessitats de la Prefectura, amb uns complements ridículs.

Per això SAPOL no ha volgut ser partícip del capritx de la nostra alcaldessa, que no aporta cap millora al funcionament d’aquesta unitat i que és un acte més on es demostra que aquest consistori no valora la feina que dia rere dia fan els agents de la Guardia Urbana de la nostra Ciutat.

Des de SAPOL sempre valorarem de forma positiva que, tant a la nova Unitat com a la resta d’unitats de la Guàrdia Urbana de Barcelona, es doni la formació més adient per millorar el servei a la ciutat i per millorar les condicions de seguretat pròpies i a tercers. Però tot dins de les regles de joc que ens hem donat i que han estat signades i aprovades per l’administració.

SAPOL, continuarà lluitant pels drets dels companys i companyes de la USP, així com de la resta d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Recordeu, si en aquests quasi quatre anys de govern municipal encara no s´ha dissolt la unitat, ha estat per l’oposició ferma de Sapol. Segurament algú sense haver fet res, es voldrà atribuir el mèrit. Aquesta mena de paràsits no fan cap bé a la plantilla, i penseu, que encara que surti un decret d’Alcaldia no es podrà portar a terme si no es presenten voluntaris.


DIRECCIÓ SAPOL
Barcelona, 6 de març de 2019

Ver documento

Comparte esta página