imagen-noticia
Acción sindical

Relació de llocs de treball inicial i Oferta pública

CCOO,UGT i SAPOL, us informem que avui a la Mesa General de Negociació, hem tractat dos temes molt importants:

Relació de Llocs de Treball

S’ha signat una acta amb les garanties necessàries per al procés d’elaboració de la RLT.

Al desembre es portarà al plenari una Relació de Llocs de Treball inicial on constaran la nomenclatura i les funcions dels llocs de treball que han sorgit del treball fet els últims mesos i que no són definitives.

Però pels sindicats CCOO,UGT i SAPOL una RLT és més que un canvi de nomenclatura i funcions (que a més creiem que també s’han de tornar a revisar, us animem a dir la vostra als grups que s’estan fent aquests dies i fer-nos arribar les vostres impressions) i per això hem arribat a aquest pacte de garanties amb l’Administració i a partir de febrer de 2019 iniciarem tot el procés per negociar una autèntica Relació de Llocs de Treball.

Que inclogui: Descripció dels llocs de treball amb caràcter individualitzat que garanteixi el consens amb tot el personal, valoració dels llocs de treball i negociació sobre les modificacions a introduir en la RLT i redefinició i negociació de les diverses etapes de modificació de la RLT que incorporin les modificacions derivades de la valoració dels llocs de treball.
Tot això desenvolupant també els compromisos derivats del conveni d’estudiar: Les especialitats de GUB i SPEIS, el complement d’atenció intensiva, el Grup B, la funció del treballador/designat i la mobilitat del personal.

A més de les garanties salarials derivades de l’acta signada a desembre de 2017 i la modificació dels llocs que es proveiran amb lliure designació entre d’altres.


Oferta Pública

S’han aprovat les places d’Oferta Pública per aquest any 2018, segons els Pressupostos Generals de 2018, a més de la taxa ordinària de reposició de les jubilacions, s’han inclòs les places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017.

Després de les reiterades peticions per part dels sindicats s’ha aconseguit una oferta condicionada a la jubilació anticipada del personal de la GUB, de 300 places (20% interadministratives, a gener de 2020).

I una oferta de 80 efectius de SPEIS.

La setmana que ve estarem treballant intensament l’acord base de valoració de mèrits, el temari específic de cada categoria i el calendari de les convocatòries, per intentar tirar endavant els processos.

US ADJUNTEM LES DUES ACTES

ENS QUEDA MOLT PER FER, COM SEMPRE, COMPTEM AMB LA VOSTRA COL·LABORACIÓ I SUPORT.

Ver documento


Ver documento


Ver documento


Comparte esta página