imagen-noticia
Acción sindical

Reunió referent al Fons d'Acció Social 2019

En data cinc de juny els representants de SAPOL han estat citats per l’Administració per tal d’informar de les actuacions realitzades en el Fons d’Acció Social.

El total de peticions rebudes per l’Administració ha estat de 6881 entre les quals 1088 estan pendents d’algun tipus de correcció per ser admeses i nomes 29 persones han vist denegades les seves peticions. A partir del pròxim 12 de juny i durant 15 dies, es podran esmenar els problemes en les 1088 ja esmentades.

Ajuts demanats

6.881

Aprovats

5.793

Denegats

1.088


Resum dels ajuts denegats provisionalment amb possibilitat d’esmenar:

Motiu Denegació

Ajuts

Documentació incorrecta

856

Manca documentació

184

Error informàtic

11

No complir requisits

37


    Total 1.088


PERSONES

Persones que han demanat ajut

4.365

Persones amb ajuts aprovats

3.476

Persones amb ajuts aprovats parcialment

426

Persones amb ajuts denegats

463


Persones que cobren ajut

3.902Persones amb ajuts denegats

463


Poden esmenar

434

No poden esmenar per no complir requisits bases

29


Detall motius no complir el requisits

Persones

Fora de termini

1

No haver treballat més de 6 mesos al 2019

11

Fill/a en actiu en l'any 2019 amb ingressos superior al 75% SMI

 

1

L'ajut no és per empleat/ada o fill/a menor 25 anys

16

No estar en actiu en el termini de sol·licituds

0


   Total 29

Aquest any el calendari previst s’ha avançat perquè el cobrament d’aquest ajut no es realitzi a final d’any. A tal efecte així es va pactar entre la part social i l’Administració, un calendari del qual hem estat informats que s’està complint escrupolosament.

Preparació dels resultats provisionals d’admesos i exclosos i l’import concret dels ajuts

13/03/2020 al 12/06/2020

 

Termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

 

Presen tació de reclamacion s i esmenes

12/06/2020 al 26/06/2020

 

Termini màxim de 15 dies naturals des de la publicació dels resultats provisionals

 

Aprovació per la Comissió de les llistes def in itives d’admesos i exclosos i l’import i resolució i publicació de la convocatòria

27/06/2020 al 26/07/2020

 

Termini màxim de 1 mes des de la data de finalització del termini de presentació d’esmenes

Abonament de l’import

Nòmina mes d’ AGOST 2020És molt important informar que aquest any i degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint, la documentació s’haurà d’enviar de manera telemàtica a l’adreça de email que s’informarà mitjançant correu corporatiu. Amb la finalitat d’agilitzar tràmits, serà molt important que l’assumpte del missatge sigui “FAS 2019”.

L’Administració s’ha compromès a atendre les peticions pendents lo abans possible per així poder complir amb el calendari previst i efectuar el pagament dels ajuts el mes d’agost. Des de Sapol confiem en que aquest any el FAS no sigui el tràmit farragós que era fins ara.


Francisco Javier Hurtado
Delegado de SAPOL.

  • Tags

Comparte esta página