imagen-noticia
Acción sindical

Sol·licitud d’actualització de la formació

Actualment amb els temps que vivim, la policia ha de saber de tot, des d’interactuar amb persones malaltes com amb persones agressives, amb animals, i un seguit més de situacions per les quals la formació és vital.

La societat actual esdevé font de tota actuació policial, i cada vegada més, la gent pateix problemes de salut deguts al seu estat físic, mental i patològic, la COVID19 i les noves patologies sorgides pel confinament a conseqüència de la pandèmia d’entre altres. Això provoca moltes intervencions de la Guàrdia Urbana a la via pública.

L’ajuntament de Barcelona fa anys es va marcar la meta de formar a la seva policia perquè fos capdavantera en aspectes formatius i de proximitat, posant fins i tot un DEA a cada vehicle policial de 4 rodes, amb l’objectiu de poder donar una primera resposta a qui ho necessités.

Totes aquestes intencions van ser agraïdes al seu moment, però actualment ens trobem que els agents de la Guàrdia Urbana porten des del 2017, més de 4 anys, sense reciclar-se en l'ús del SVB i DEA, per la qual cosa, aquests instruments de primers auxilis no compleixen amb tots els requisits, que són la seva constant formació.

Volem recordar, que tots els cursos impartits de SVB i DEA, tenen una vigència de 2 anys des de que es realitzen i es recomana fer reciclatge anual, per tant, tota la plantilla no està actualitzada, més si tenim en compte que la COVID-19 ha provocat l’actualització de protocols i fer-ne’ls de nous.

Des de SAPOL, sindicat professional que sempre vetlla per la plantilla, ens hem posat en contacte amb professionals de la matèria, per a poder millorar i actualitzar les pràctiques als agents i així aconseguir oferir un servei de veritable qualitat a la població.

Demanem una formació contínua, actualitzada i de qualitat, el que no és comprensible, és com després del COVID els protocols de la Guàrdia Urbana encara segueixin sent els anteriors a la pandèmia, on els agents segueixin tenint interioritzat que s’han de realitzar insuflacions, entre d'altres.

Des del consell CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ, es recomanen el següents items:

Personal no sanitari o sanitari fora de la seva tasca que sigui testimoni d’una aturada cardíaca:
 
No comprovis la respiració (no escoltar ni sentir), ni realitzis ventilacions boca a boca. Utilitza un desfibril·lador automàtic (DEA) i segueixi les seves indicacions.

Unitats extrahospitalàries de Suport Vital Bàsic:

Com a l’entorn extrahospitalari hem de considerar que qualsevol pacient pot estar infectat pel COVID-19, davant un pacient en aturada cardíaca, un dels membres de l’equip, equipat amb l’equip de protecció individual (EPI) bàsic (ulleres, mascareta, guants i bata) inicia compressions toràciques contínues mentre l’altre (igualment equipat) aplica el DEA. No realitzis ventilacions amb baló ressuscitador i mascareta fins l’arribada d’una unitat de Suport Vital Avançat.

Als nens en aturada cardíaca, la ventilació inicial és crucial, tot i el risc de propagació del virus realitza 5 ventilacions inicials amb baló mascareta.

PUNTS CLAUS ACTUALMENT ENVERS LA RESSUCITACIÓ:

- No realitzis ventilació boca a boca.

- No realitzis ventilació baló mascareta a qualsevol pacient atès per un equip sanitari en aturada cardíaca; és susceptible d’estar infectat pel COVID-19.

- Protegeix-te davant la infecció.

- Evita iniciar la reanimació sense portar equips de protecció bàsica (ulleres, mascareta, guants i bata/davantal).

- Evita l’accés a la via aèria sense l’equip de protecció completa. Tingues especial cura a l’hora de desvestir-te i amb la descontaminació.

- Un briefing previ per assignar funcions i tasques redueix la probabilitat de contaminació i d'infecció. Assaja i simula tots els procediments per disminuir el risc d’infecció.Ver documento

  • Tags

Comparte esta página