imagen-noticia
Acción sindical

Tornant a la normalitat

Ara que s’acaba l’estat d’alarma i que sembla que anem tornant a lo que s’ha denominat com a nova normalitat, des de SAPOL volem fer unes reflexions:

La primera és reforçar la idea de la qualitat humana i la gran professionalitat i responsabilitat que té la plantilla de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Davant d’una situació completa-ment desconeguda per a tots, amb una alarma sanitària i social que sobrepassava qualsevol dels esdeveniments als que aquesta plantilla s’havia enfrontat mai, la resposta ha estat mereixedora de tots el elogis que se’ns poden ocórrer, incloent una gratificació eco-nòmica com ha sigut el cas dels sanitaris.  

La segona estaria referida a la necessitat d’haver après la lliçó per part de les diferents administracions que han gestionat el dia a dia d’aquest nou paradigma on ens ha portat l’aparició del Covid-19. 

De les situacions sobreviscudes s’han de treure les conclusions necessàries perquè no tornem a tenir els problemes i les carències a les que ens hem tingut que enfrontar durant aquests mesos. 

La tercera és demanar a la Prefectura que es creï una comissió per realitzar els protocols necessaris per si ens trobem de nou en una situació semblant, puguem tenir una capacitat de reacció molt més efectiva i ràpida, així com preveure una compra de material de pro-tecció tan individual com col·lectiu perquè, arribat el moment, cap dels agents que presta servei a la nostra ciutat es senti desprotegit i evitar que pugui contraure qualsevol malaltia tant ells com les seves famílies. 

Podem entendre que la situació viscuda durant aquests mesos ha sigut nova per a tots i que part dels errors que s’han comès han estat propiciats pel desconeixement de com ens teníem que enfrontar a aquesta pandèmia. Però costa molt d’assumir la lentitud en pro-porcionar els equips d’autoprotecció als agents que es trobaven a la via pública donant resposta a les necessitats de la ciutat. Això no ens pot tornar a passar, hem de tenir pre-vist que situacions com la viscuda es poden tornar a donar i que hem de tenir un estoc de tots aquells Epi’s que poden ser necessaris.

De nou, felicitar i agrair a tota la plantilla el seu compromís i el seu bon treball.

Des de SAPOL, continuarem lluitant per millorar les nostres condicions laborals, econòmiques, socials i de seguretat.

Tots junts ho podem aconseguir. 


Ver documento

  • Tags

Comparte esta página