imagen-noticia
GUB

Interposat recurs contra els resultats de la 5a prova (personalitat i competències) del procés de 233 places d’agent GUB

La Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de l’Ajuntament de Barcelona, ha anunciat al Boletín Oficial de l’Estat (BOE) nº 301 de 16 de novembre de 2020 que una persona aspirant al procés per la cobertura de 233 places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure ha interposat recurs contenciós administratiu contra els resultats de la 5a prova (personalitat i competències) de l’esmentat procés.

El procediment judicial s’està tramitant davant el Jutjat del Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, en el procediment 176/2020-1A. En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 45 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, es publica el present anunci a fi que serveixi per emplaçar les persones interessades per tal que, si ho consideren oportú, puguin personar-se en aquest procediment judicial com a part demandada, en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.Ver documento

  • Tags

Comparte esta página