imagen-noticia
Salud laboral

Directrius per la afectació de la vacuna a la plantilla de la Guàrdia Urbana

A la reunió d’urgència del comitè de salut laboral mantinguda avui, tots els delegats de prevenció de Guàrdia Urbana i Bombers ens hem queixat de la falta de planificació, informació i la nefasta gestió realitzada amb la vacunació. L’administració es disculpa per la improvisació i desinformació, comunicant-nos que els dies 16, 17 i 18 es seguirà vacunant voluntàriament, tenint previst per aquestes dates haver vacunat a 750 agents. 
 
Els delegats de prevenció exposem tots els dubtes i queixes rebudes dels companys i companyes, motiu pel qual l’administració activarà una direcció electrònica i un telèfon on poder realitzar consultes i comunicar els efectes secundaris soferts després de la vacunació, com febre, mal de cap ,dolors musculars, cansament en general i d’altres. 
 
Aquesta tarda, des de RRLL ens han enviat el correu relacionat amb el tràmit que s’ha de fer en cas de presentar reacció adversa a la vacunació per la COVID 19, on aquest efectiu restarà  lliure de prestar el servei i la unitat ho gestionarà, de la següent manera: 
  
·       A COOPER es posarà una recuperació horària, o bé de les hores des de que ha finalitzat el servei fins la seva hora de finalització de la jornada, o recuperació horària complerta en el cas de que no hagi arribat a iniciar servei.  En qualsevol dels casos, es farà constar a l’apartat d’observacions “REACCIÓ ADVERSA SEGONS APARTAT 3.5 DE L’ANNEX 1, P.Org. 10/21”. 
  
·       Es remetrà correu electrònic a GU_ConsultesmediquesCOVID19@bcn.cat i  gu_ugr@bcn.cat amb la informació relativa a la incidència fent constar a l’assumpte del missatge “Reacció Adversa Vacuna i el TIP i nom de la persona afectada”. 
  
·       Tanmateix es remetrà per part del Cap de torn, correu a gu_gar@bcn.cat informant de la persona afectada, data i horari de recuperació. Des d’aquest Departament es procedirà a retornar les hores a la bossa.   
  
El màxim d’hores a retornar serà l’equivalent a dues jornades consecutives. A més aquestes jornades de recuperació horària coincidiran o bé amb el mateix dia de la vacunació o fins a 2 dies desprès de la data de vacunació. 
  
No està permès fer canvi de festa setmanal ni substituir festes per posar la recuperació horària, llevat dels casos que han sol·licitat la festa pels efectes secundaris. Per això, les festes calendaritzades amb data anterior a la data de la vacunació, no es podran treure.



Ver documento

  • Tags

Comparte esta página