imagen-noticia
Salud laboral

Seguiment processos de baixa per COVID i test PCR, gestionats per les mútues

El Departament de Prevenció de riscos laborals, ens trasllada per la vostre informació el programa que, per indicació del Servei Català de la Salut i en el marc del Projecte ORFEO, han posat en marxa les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, i que a l’Ajuntament de Barcelona, és la Mútua Universal:

El doble objectiu d’aquest projecte,  és el seguiment i la proposta d’altes mèdiques  dels processos de baixa per COVID19 i col·laborar en l’estudi epidemiològic ORFEO i està orientat principalment al personal de serveis essencials.

L’acció consisteix en què el personal mèdic de la Mútua contactarà telefònicament amb les persones en situació de baixa per IT amb aquest diagnòstic i valorarà, amb criteri mèdic, si poden reincorporar-se al seu lloc de treball o no.

En cas afirmatiu, es requerirà fer un test PCR, i en cas de donar negatiu, la Mútua farà la proposta d'alta mèdica de la persona al Servei Públic de Salut.

Per fer aquests tests PCR, el Servei Català de la Salut ha escollit centres de referència a cada capital de comarca de totes les mútues (en total, 45), amb l’objectiu d’evitar desplaçaments innecessaris a les persones.

Això implicarà que la persona podrà ser citada a fer la prova PCR en un centre mèdic d’una mútua diferent a Mútua Universal, ja què, com s’ha dit, hi a una relació de 45 centres determinada pel Servei Català de la Salut.

Per tant:

El personal mèdic de Mútua Universal trucarà al personal de GUB en situació de baixa per IT per COVID1, seleccionarà, a criteri mèdic, els/les persones que es poden reincorporar al seu lloc de treball i en programarà un test PCR, en cas que el resultat de la PCR sigui negativa, la Mútua en farà la proposta d’alta al Servei Públic de Salut.

Això implica que:

La Dra. Almenar es coordinarà amb el servei mèdic de Mútua Universal per conèixer quines persones han passat la PCR així com el resultat, i es reorientarà l’actual realització dels kits ràpids a QUIRON PREVENCION, circumscrivint-los al personal que compleixi criteris i no estigui de baixa per IT.Ver documento

  • Tags

Comparte esta página